Så löser Sif Fredrik Roos efterträdare

Två personer på kansliet ska fortfarande vara två men det kan bli fråga om delvis förändrade arbetsuppgifter. Det handlar om…