Bakom och nedanför Fredrik Roos syns dels den konstgräsplan som behöver bytas ut dels den naturgräsplan som man vill anlägga konstgräs på. Ambitionen är att mellan planerna bygga en läktare med tak med plats för 300-400 personer. FOTO: TONY BALOGH

Sif sliter med sitt slitna konstgräs

Fredrik Roos i Stenungsunds IF: ”Vi behöver komma igång med projektet ganska snart”

Konstgräset på Nya Sifgården är slitet men på ett drygt år har Stenungsunds IF:s ambitioner att byta ut samt bygga nytt inte kommit så långt. Framför allt är föreningen beroende av vad Stenungsunds kommun vill göra.

I augusti i år skickade föreningen in en projektbeskrivning – Projekt utveckla SIF Gården – till Stenungsunds kommun. Beskrivningen var en sammanfattning av ett arbete som föreningen arbetat med sedan september 2016.

– Det var föranlett av att konstgräset behöver bytas ut. Det är nio år gammalt och slitet, säger Fredrik Roos om det konstgräs som kom på plats hösten 2008.

När föreningen tog kontakt med kommunen ansåg man sig vara ute i god tid med projektet.

– Men vi står fortfarande och stampar på ruta ett men vi behöver komma igång, säger Roos som betonar att Sif är villiga att ”dra vår del av lasset men vi måste få med oss kommunen på vissa frågeställningar”.

Mer än 2 000 timmar

Låt oss rekapitulera föreningens ambitioner som den är uttryckt i projektbeskrivningen där även framtida behov tagits fram. Klubben har 17-18 ungdomslag i spel plus att Svenshögens och Ödsmåls A-lag tränar på Nya Sifgården.

– En normal konstgräsplan används cirka 1 500 timmar per år, men vi ligger på 2 200 timmar. Och då har herrlaget tillgång till helplan en gång i veckan under vintertid, säger Roos.

– Då ser vi att det behövs en konstgräsplan till för att möta behoven från våra ungdomslag och det i en kommun som kommer att bli större sett till befolkningen, säger Roos.

Den nya planen kräver inte mer åtgärder än att gräva ur den med en dryg halvmeter.

– Den hade vi tänkt lägga jämte den nuvarande konstgräsplanen. Då kan vi använda samma stolpar för belysning och behöver bara tre istället för sex nya stolpar, säger Roos.

Mellan planerna, som inte kommer att ha samma kvalitet på gräset, är tanken att bygga en läktare med tak med plats för 300-400 personer och som vetter mot huvudbyggnaden.

– Det handlar inte bara om läktare för herr- och dammatcher utan också att tillgodose ungdomslagens föräldrar, säger Roos.

Flera miljoner

Att bara bygga tre istället för sex belysningsstolpar är något som sparar in cirka en halv miljon kronor, men projektet har ändå en ansenlig prislapp.

– Vi har delat in det i tre olika steg. Det mest akuta i steg ett är att byta konstgräset och det kostar ungefär fyra miljoner kronor, säger Roos som tillfogar att en del av det gamla gräset ska användas för att bygga en näridrottsplats samt att Sif skänker det gräs som blir över till kommunen.

– Steg två är det nya konstgräset. Där rör det sig om mellan fem och sex miljoner kronor.

– En läktare i steg tre kommer att kosta mellan en och en halv till två miljoner kronor.

Tidsmässigt hade Sif önskat kunna genomföra steg ett och två till sommaren 2018. Att byta det nuvarande konstgräset är egentligen bara en fråga om att rulla av och rulla på. Det tar cirka två veckor.

Vill ha en fyraårsplan

I förra veckan hade Sif tillsammans med flera andra idrottsföreningar en träff med Socialdemokraterna i Stenungsund.

Vad ledde det till?

– S ville ha ett möte med föreningarna om framtida behov i kommunen. De vill göra en fyraårsplan för inte bara idrottsföreningarna utan även andra, säger Roos om den plan som ska komma till våren 2018.

– Men problemet är att de inte riktigt förstår hur belastade vi som förening är som äger delar av vår anläggning. Vi ska stå för upphandling, vaktmästare och skötsel, säger Roos som syftar på att Sif äger konstgräsplanen och som man investerat två-tre miljoner kronor i

– Vi står i en akut situation med konstgräs ett. Det börjar bli tajt om tid, säger Roos.

Fonder och stiftelser

Finansieringen är en fråga som måste få ett svar. Sif har sökt bidrag från olika fonder och stiftelser som Allmänna Arvsfonden.

– Men vi måste också komma vidare med kommunen om hur man löser kapitalkostnaderna. Sif kan inte själva bära en investering på tio miljoner kronor, säger Roos om den summa som ska skrivas av på tio år vilket ger en årlig kostnad på en miljon kronor.

Sif har nyligen sökt ett bidrag från Postkodstiftelsen och får man det är första steget i hamn. Det är i så fall en summa som inte ska belasta skattekollektivet.

– Då drar vi igång det projektet själva, säger Roos.

Tony Balogh

tony.balogh@otv.se

0303 72 82 24

Relaterade artiklar
Fler artiklar