Start närmar sig för gymnasium

Detaljerna för det cross- och endurogymnasium som ska starta i Stenungsund till höstterminen 2020 börjar klarna.

Som Lokaltidningen STO tidigare under året har kunnat berätta lägger Skövde kommun ned sitt gymnasium för motocross och enduro.

I processen kring en ny hemvist gick uppdraget till Stenungsunds kommun och Nösnäsgymnasiet med möjlighet till så kallat riksintag.

Stenungsunds motorsällskap är involverat i arbetet då delar av utbildningen ska ske på föreningens motorbana utanför Stenungsund.

– Vi är dock inte mer involverade än att vi tillhandahåller banor och endurospår. Men vi var å andra sidan med och initierade detta. Det var inget som kommunen kom på själva, säger Ulrik Simonsson, ordförande i föreningen.

– Vi har varit med om att para ihop idrottsförbunden och kommunen.

I förra veckan fattade Skolverket det formella beslutet att verksamheten ska förläggas till Stenungsund men det har inte rått någon tvekan kring att så skulle ske.

– Skolverket har aldrig någonsin gått emot Riksidrottsförbundets rekommendation. Det var väntat att det skulle bli som det blev.

Exakt omfattning på antal timmar skolan kommer att vara på banan är inte klart ännu, men eleverna läser mellan 500 och 700 poäng idrott.

– När det är fullt utbyggt kommer det att vara tre årskurser. Jag gissar att det blir två-tre körpass i veckan per årskurs, säger Simonsson.

Hösten 2020 är de första eleverna på plats. Förbundet kommer i början av oktober att skicka ett brev till alla födda år 2004 med motocross- eller endurolicens att det nu går att söka utbildningen.

– Det finns elva elever per årskurs. Av de elva är fyra stycken enduro och sju är motocross varav en crossplats är öronmärkt för en tjej, säger Simonsson.

Något avtal mellan kommunen och motorsällskapet som reglerar kostnader och annat finns inte.

– Som jag ser det kan det finnas tjänster och gentjänster. Vi kan hjälpa kommunen och de kan säkert hjälpa oss. Men vi har inte skrivit några kontrakt.

Tony Balogh

0303-72 82 24

tony.balogh@lokaltidningensto.se