Stort behov av ideella i Valla

Fotbollsklubben saknar personer till väsentliga poster.