Henrik Zeilon är sedan fem år tillbaka ordförande i Stenungsund Tennisklubb. Under den perioden har STK väntat på besked om detaljplan som gör det möjligt att riva den röda servicebyggnaden till vänster och bygga nya faciliteter i anslutning till själv tennishallen till höger. FOTO: TONY BALOGH

Tennisklubben vill bygga nytt

Stenungsunds Tennisklubbs herrlag i klasserna H35 och och H45 noteras för fina framgångar på tennisplanen. Men klubben önskar även framgångar på ett annat plan: detaljplanen.

Herrlagen har vunnit respektive serie och båda är klara för spel i division 1.

H35 består av Per-Anders Josefsson, Carl Ramhult och Gustav Ohlsson medan H45 består av Per-Andersson Josefsson (jo, han spelar för båda lagen) samt Lars Karlsson och Jeroen Oderkerk.

”Med avancemanget följer också krav på klubbens anläggningar i form av inomhushallen på Gärdesvägen 13…de ökade kraven innebär i realiteten att förbättringar behöver göras avseende serviceutrymmen för omklädning, dusch och WC” skriver Henrik Zeilon, ordförande i STK i ett mejl.

En gång i kvartalet

Henrik kom in i styrelsen 2012. Ungefär samtidigt berättade fritidsförvaltningen på Stenungsunds kommun att det var en ny detaljplan på gång för det område där STK har sin anläggning bestående av tennishall och servicebyggnad som båda är sammanlänkade.

– Vi (klubben) äger ju fastigheten. Då får man betala för en ny detaljplan. Det finns inget alternativ. Det är bara att göra, säger Henrik om det som kostat klubben cirka 70-80 000 kronor.

STK:s tomt är klassad som idrottsområde vilket bland annat hänger ihop med att tomten intill förr var hem för Stenungsunds IF. Kommunen vill göra om till industriområde avsett för småskalig industri.

– Det här arbetet har man hållit på med i fyra år. Jag har ringt en gång i kvartalet och varit på besök. Det finns ju ett förslag men politikerna har inte kommit till beslut ännu.

Vill bygga nytt

STK förfogar över cirka 4 800 kvadratmeter mark – det motsvarar styvt två tredjedelar av en fotbollsplan – och som markägare är det möjligt att i den norra delen avstycka cirka 1 300 kvadratmeter mark för att bygga något annat.

– Då kan vi realisera det kapitalet som det ger och bygga annat, säger Henrik.

Nuvarande servicebyggnad intill tennishallen är inte värd att rädda utan klubben vill bygga nytt.

– Då får vi fräschare lokaler med bland annat omklädningsrum och dusch för herr och dam, konferensutrymmen och ett pentry. Och istället för att föräldrarna ska sitta inne i hallen när barnen tränar, så ska de kunna sitta i det nya utrymmet och se på genom nya fönster som tas upp, säger Henrik.

Totalt rör det sig om cirka 200 kvadratmeter nybyggda utrymmen och det är möjligt att bygga i två plan upp till nocken som ligger nio meter upp.

– Det här skulle nog kosta 1,5-2 miljoner kronor att bygga, tror Henrik.

Och betalningen kan alltså ske med avstyckning.

Hårdvaluta

– Industrimark i Stenungsund är hårdvaluta. Det finns helt enkelt ingen industrimark!

Får ni ha kvar idrottsverksamhet även om detaljplanen säger att det ska vara industrimark?

– Jag har ställt den frågan och det får bli tills vidare i avvaktan på ny mark. Vad jag förstår äger Stenungsunds kommun inte direkt någon annan mark mer än i Nösnäs, säger Henrik.

STK har ansvar för utomhusbanor vid Nösnäs. Att bygga en ny tennishall över dessa låter sig inte göras på grund av strandskydd samt närhet till järnvägen.

Är ni trångbodda vad gäller antalet spelare?

– Nej, prio ett är inte att bygga nya banor för det finns en del lediga tider. Även om det börjar fylla på tack vare bra träningsverksamhet, säger Henrik.

– Men vi behöver få vetskap om detaljplanen. Så att vi vet vad som gäller och kan börja planera. Då kan vi boka hantverkare med mera men också prata med bank, söka bidrag med mera.

Tony Balogh

Relaterade artiklar
Fler artiklar