Tjörn bland de sämsta i landet på hallar

Tjörn är en av de sämsta kommunerna i landet när det kommer till antalet fullstora idrottshallar per invånare. Det visar…