Uppsving för golfklubbarna

Vad som kommer är först – hönan eller ägget – är svårt att svara på men de fyra golfklubbarna i…