”Vi behöver åtgärd nu”

I ett öppet brev till politikerna i Stenungsunds kommun framför Stenungsunds IF behovet av att få till stånd ytterligare en…