fbpx
 • Talande webb

  Funktioner

  Flowers

  Det finns två läslägen i Talande Webb: ”Peka och Läs” och ”Markera och läs”.

  Peka och läs: När ikonen med fingret är markerad läser Talande Webb upp texten du pekar på, samtidigt som texten markeras och du får en visuell återkoppling.

  Markera och läs: När ikonen med fingret inte är markerad markerar du först den text du vill få uppläst och sedan klickar du på play-knappen. Den här funktionen fungerar bäst vid långa texter.

    Flowers

  Översättning och uppläsning på andra språk: Talande Webb kan, med hjälp av Google Translate, översätta och läsa upp på 40 språk. Hela webbplatsen översätts och läses upp på det språk användaren väljer. Denna funktion är inte aktiverad på alla webbplatser.

    Flowers

  Spara till mp3: Du kan välja att spara text som en mp3 (ljudfil). Markera den text du vill spara och klicka på ikonen. Du får då döpa filen och spara den på din dator. Den här funktionen är praktisk när du vill du läsa en längre text på bussen på vägen hem eller repetera informationen flera gånger, utan att vara uppkopplad mot internet.

    Flowers

  Nedtoning / läslinjal: Den här funktionen hjälper dig att hålla koncentrationen på det du läser. Du kan antingen använda en läslinjal eller så väljer du att en smal remsa av skärmen syns tydligt medans resten är nedtonat.

    Flowers

  Textförstoring: Här väljer du om vill att texten ska förstoras vid uppläsning, en textremsa visas överst på sidan.

   
   

  Inställningar

  Flowers

  Under inställningar kan du göra dina personliga val. Inställningarna sparas automatiskt för den webbplats som du besöker.

  Textmarkeringens färgtema: Välj den färg som passar dig bäst, den markerade texten ändrar då färg.

  Rösthastighet: Välj vilken hastighet du vill ha på uppläsningen. Du kan välja mellan fem hastigheter.

  Nedtoning / läslinjal: Välj om du vill ha läslinjal eller om du vill att skärmen tonas ned.

  Storlek på nedtoning / läslinjal: Här väljer du vilken storlek du vill ha på läslinjalen eller nedtoningen.

  Färg på nedtoning / läslinjal: Här väljer du vilken färg du vill ha på läslinjalen eller nedtoningen. Välj den färg som passar dig bäst.

  Styrka på nedtoning / läslinjal: Välj den styrka som passar dig bäst, läslinjalen och nedtoningen ändrar styrka efter önskemål.

  Textförstoringens storlek: Här väljer du vilken storlek du vill ha på textremsan.

  Säg till när texten är länkad: Välj detta alternativ om du vill att Talande Webb ska säga till när texten är länkad.

  Använd detta ord vid länkad text: Här kan du välja vilket ord som Talande Webb ska använda när texten är länkad.

  Läs upp innehållet i pdf-dokument: Här väljer du om Talande Webb alltid ska fråga dig om du vill få pdf-dokumentet uppläst, eller om pdf-dokument alltid ska läsas upp utan att Talande Webb frågar dig först.

    Flowers

  Informationsknapp: Denna knapp förklarar de olika funktionerna i Talande Webb.